KONTEJNERY

Technické údaje - TYP: LODNÍ

Základní provedení lodního kontejneru

Nosný rám kontejnerů je tvořen uzavřenou ocelovou konstrukcí. Ve všech osmi nosných rozích jsou kontejnery vybaveny ocelolitinovými „rohovými prvky“ umožňující manipulaci těchto přepravních jednotek. Hmotnost prázdného kontejneru 6 m je 2 100 – 2 300 kg, hmotnost 12 m kontejneru je 3 600 – 4 100 kg.

Konstrukce kontejneru umožňuje na zpevněném, odvodněném a vodorovném povrchu kontejnery stohovat na sebe až do pěti vrstev. Plášť kontejneru je tvořen profilovaným ocelovým plechem tloušťky 2 mm.

Každý kontejner je opatřen čelními dvojkřídlými dveřmi umožňující vstup do prostoru kontejneru při plném využití užitných rozměrů (šířka, výška). Dveře kontejneru umožňují zavěšení dvou visacích zámků zajišťujících uzamčení prostoru kontejneru (zámky nejsou součástí kontejneru).

Rozměry

image002.gif, 2,8kB( Chci si ještě prohlédnout technické údaje ostatních kontejnerů)

Copyright 2017 JORCON, s.r.o.
WebDesign: JWS